VIEC LAM BAC GIANG

5 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Em dang can tim mot cong viec phu hop Bac Giang
Em-dang-can-tim-mot-cong-viec-phu-hop Em vua ra truong, hien la cu nhan quan tri nhan luc, em co nhu cau tim mot cong viec nhu y. Mong nha tuyen dung doc duoc se tao co hoi de em co th ...

2. Xin duoc tuyen dung chuc vu nhan vien ky thuat Bac Giang
Kinh gui ban tuyen dung cong ty. Toi ten la Nguyen Van Dung, 24 tuoi, hien da tot nghiep dai hoc nganh cong nghe thong tin, khoa khoa hoc may tinh. Co kinh nghi ...

3. Tim viec lam Bac Giang
Minh ten Tu nam nay minh 22tuoi. Minh vua tot nghiep dai hoc chuyen nganh tai chinh ke toan. Minh muon tim mot cong viec phu hop voi nang luc cua minh.

4. tim viec Bac Giang
Minh muon tim mot cong viec lien quan den kinh doanh hoac giam sat ban hang truc tiep hoac gian tiep qua dien thoai hoac cac cong viec khac lien quan den nh ...

5. tim viec lam Bac Giang
em muon di lap nghiep bang viec chiu kho di lam cty em rat mong dk su ung ho cua cong ty


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Bac Giang, viec lam Bac Giang, tuyen dung Bac Giang 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN